Среда, 11.12.2019, 03:00
Приветствую Вас Гость

Чернобыль & Чернобыляне

Каталог статей

Главная » Статьи » История » Голодомор

Книга памяти жертв голодомора
       


НАЦІОНАЛЬНА  КНИГА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Чорнобильський район

...Сталінщина своїм жахіттям, державним садизмом перевершила все. Геноцид винищив найдіяльніші,
найздібніші сили народу. За які ж гріхи нам випала така доля? Народ такий трудолюбивий, набожний, рідкісно обдарований – чому саме він став об’єктом для нечувано диких, найкривавіших експериментів епохи?
І як вершина сатанинського зла, як вершина всіх дотеперішніх злодіянь – цей Чорнобиль...
Якась страшна в цьому вчувається мені загадка – я не в силі її розгадати.

Олесь Гончар. Щоденники. 18.09.1990 р.
Чорнобильський район був утворений у 1923  році і проіснував до трагічних весняних днів 1986
року – днів страхітливої аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала логічним продовженням нелюдських експериментів правлячої в СРСР комуністичної системи над багатостраждальним українським народом. «Мирний» атом, що вийшов з-під контролю, як і Голодомор 1932-1933 років, залишить свій чорний слід на долях багатьох поколінь українців. Протягом усього періоду існування району його
центром було селище міського типу, а з 1941 року – місто районного підпорядкування Чорнобиль.
Перша згадка про місто датується 1193 роком, яку знайдено в Іпатіївському літописі. Там вказується, що Ростислав полював біля міста Чорнобиль: «Князь Вишгородський і Туровський Ростислав – син Великого князя Київського Рюрика їхав ловом від Чорнобиля до Торцийського».
У багатій драматичними сторінками історії Чорнобильського краю Голодомор початку 30-х років
минулого століття посідає особливе місце. Адже не було ні війни, ні природних катаклізмів, ні епідемії, а сотні й тисячі людей помирали однією з найстрашніших смертей – повільно згасали в муках голоду.
Оскільки споконвіків у житті мешканців поліського краю важливу роль відігравали річка Прип’ять та її
притоки, болота й ліси, які їх годували, матінка-природа надавала своїм дітям деякі засоби для виживання, але не могла повністю замінити того, що було силоміць, по-бандитськи відібране в чорнобильських селян «робітничо-селянською» більшовицькою владою руками сільської ледачої босоти з партійними та комсо мольськими квитками.
По всій Україні, а часто і за її межами, розвіяло лихо очевидців, які пережили голод 1932-1933 років у
селах тодішнього Чорнобильського району. Нікому розповісти світу про голодну смерть і старих, і дітей, і ще зовсім недавно заможних, повних сил хліборобів. Лише чудом уцілілі, часто фрагментарні записи з книг реєстрації актів смертей по кількох сільських радах, що зберігаються в Київському обласному державному архіві, дають хоч і не повну, проте переконливу картину масштабів всенародної трагедії. Безпристрасні архівні документи показують збільшення у два і більше разів кількості померлих у 1933 році порівняно з тими ж місяцями1932 року, ріст смертельних вмпадків від хвороб шлунково-кишкового тракту та інших недугів,  породжених голодуванням. Вони свідчать, що і Чорнобильський район сповна відчув на собі організовану тогочасною правлячою компартійною верхівкою СРСР і УСРР добре продуману й чітко здійснену кампанію по впокоренню українського селянства через мільйони голодних смертей та перетворення його на новітніх колгоспних кріпаків. Статистична довідка за 1933 р. (ДАКО, ф.235, оп. 1, спр. 21) свідчить про смерть в голодоморному 1933-му 2138 жителів Чорнобильського району.

с. Залісся

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС увійшло в 30-кілометрову зону відчуження. Всі жителі евакуйовані до Бородянського району, де виникло село Нове Залісся. 
Мартиролог жителів с. Залісся – жертв Голодомору 1932-1933 років, які померли у серпні-грудні 1932
року (28 осіб), укладено за архівними даними (ДАКО, фр-5634, опис 1, справа 1359, арк. 25-52).
В мартирологу мовою оригіналу названі при наявності даних прізвище, ім’я, по батькові, дата народ-
ження, дата смерті, вік, вид діяльності, місце і причина смерті. Список подано в порядку записів у книзі
реєстрації актів про смерть.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ


Цибель Василь Зв., п: 11 серпня 1932 р., в: 2 р., хл., одноосібник, господарюв. у себе, п: удома,  воспалення мозгів.
Романенко Ліза Радіон., п: 10 серпня 1932 р., в: 7-м місяців, хл., одноосібник, господ. У себе, п: удома, невідомо.
Романенко Іван Дмитрів., п: 11 серпня 1932 р., в: - , хл., однооосібник, п: дома, невідомо.
Логвиненко Маня Ничипір., п: 26 серпня 1932 р., в: 1, хл., член к/г, п: удома, від кохліка (нерозбірливо).
Розуменко Володя Яковин., п: 8 серпня 1932 р., в: 1, хл., член к-пу, к/п Посіська Незамож., п: удома, кохлік.
Логвиненко Зінько Анат., п: 31 серпня 1932 р., в: 96, хл., чл. к-пу, п: удома, від старості.
Федорич Ніна Ан., п: 25/ІХ 1932р., в: 1, хл., одноос., п: удома, невідомо.
Романченко Палажка Іванова., п: 2 жовтня 1932 р., в: - , хл., хазяй., господ. у себе, п: дома, кохлік.
Потапенко Лексій Екимов., п: 7 жовтня 1932 р., в: 1 Ѕ р., хл., хазяйни, господ. у себе, п: дома, кохлік.
Макиенко Микола Нестеров., п: 11 жовтня 1932 р., в: 4 місяці, хл., господ. у себе, п: дома, кохлік.
Рудченко Параска Романова., п: 19 жовтня 1932 р., в: 75р., хл., однооосібник, господ. у себе, п: від старості років.
Цибель Мадера Василева., п: 29 жовтня 1932 р., в: - , хл., хоз., господ. у себе, п: удома, від кохліка.
Русак Іван П., п: 29 жовтня 1932 р., в: 2 р, хл., одноосібник, господ. у себе, п: удома. 
Сироватка Лісовета Грицькова., п: 3 листопада 1932 р., в: 28, хл., господарка, господ. у себе, п: удома, туберкульоз.
Романченко Сергій Андрі., п: 3 листоп. 1932 р., в: 80 р., хл., господар, госп. у себе, п: удома, невідомо.
Гепашко Гана Левкова., п: 8 листопаду1932 р., в: - , хл., одноосібник, госп. у себе, не відомо.
Потапенко Гапа Мих., п: 17 листопаду 1932 р., в: -, хл, народ. 25 січня 1932 р., хл., одноосібник, госп.у себе, п: удома, від кохліку.
Пегенча Володя Андр., п: 23 листоп. 1932 р., в: 1 Ѕ р., хл., одноос., госп. у себе., п: удома,  нерозбірливо.
Хрущ Солоха Гордієва., п: 1 грудня. 1932 р., в: 33, хл., одноосібник, у себе дома, п: в дома, вид аборту.
Щира Кулина., п: 2 грудня 1932р., в: 35 р, хл., чл. колгоспу, госп. у себе, п: удома, від туберкульзу.
Лічман Кулина Тіфонова., п: 5 грудня 1932 р., в: 1, хл., одноосібник, госп. у себе, п: удома, не відомо.
Федаренко Солоха Пишн., п: 10/ ХІІ 1932 р., в: 75, хл., одноосібник, госп., у себе, п: дома, веркульозна.
Козленко Грицько Ана., п: 17 грудня 1932 р., в: 43, хл., одноосібник, п: удома, виснаження почек.
Ярмоленко Степан Евхим., п: 19 грудня 1932 р., в: 50, хл., одноосібник, господ. у себе, п: вдома, вид туберкульза.
Лутченко Кирило., п: 18 грудня 1932 р., в: 60 р., хл., одноосібник, госп. у себе, невідомо.
Потапенко Ніна Микол., п: 20 грудня 1932 р., в: - , хл., х. одноосібник, госп. у себе, п: удома,
невідомо.
Ульченко Яків., п: 28 грудня 1932 р., в: 70р., хл., одноосіб., госп. у себе, невідомо.
Пигіненко Іван Олексіев., п: 28 грудня 1932 р., хл., одноосібник, господ. у себе, невідомо.
Мартиролог жителів с. Залісся – жертв Голодомору 1932-1933 років, які померли в січні-грудні 1933 року (46 осіб), укладено за архівними даними (ДАКО, фонд №5634, опис №1, справа № 1359, арк. 65-110).
В мартирологу мовою оригіналу вказані при наявності даних прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, дата смерті, вік, вид діяльності, місце і причина смерті. Список подано в порядку записів у книзі реєстрації смертей.

Бабич Евхин Мих., п: 3 січня 1933 р., в: 80 р., хл., одноосіб., господ. у себе, через повишенич.
Пеганча Андрій Грицю., п: 16 січня 1933 р., в: 26 р., хл., одноос., господ. у себе, від катаракт глотки.
Ярмоленко Евсій Павлов., п: 18 січня 1933., в: 6 687 р.,хл., одноосіб., господ. у себе, невідомо.
Ярмоленко Іля Назаров., п: 19 січня 1933 р., в: - , хл., одноос., госп. у себе, невідомо
Тарай Есип Евстрат., п: 19 січня 1933 р., в: 43 р., хл., одноосібник, господ. у себе, удома, водянка.
Ковсанда Валя Ю., п: 22 січня 1933 р., в: 4 р., утр. Батьки хл., одноос., господ у себе, невідомо.
Пащенко Тіт Дміт., п: 25 січня 1933 р., в: 73 р., утр.сам., хліб., одноос., господ. у себе, вдома, невідомо
Савенок Вася Евменов., п: 25 серпня 1933 р., утрим. сама, хл.,господ. у себе, удома, невідомо.
Макієнко Степан Микитов., п: 31 січня 1933 р., в: 67., хл., одноосіб., господарював удома, невідомо.
Савенюк Мотра - ., п: 1 лютого 1933 р., в: 85 р., утр сама, хл., одноос., господарувать удома, від старости.
Розуменко Харитина Михаловна., п: 3 лютого 1933 р.,в: 58., утр. сама, хл., одноосібник, господирюв. у себе, воспалення легенів.
Чорна Надя Петрова., п: 14 лютого 1933 р., в:3 р., утр. Батьки хл., член колгоспу, господарював в колгоспі, невідомо.
Потапенко Дуня Павлова., п: 20 лютого 1933 р., в: 2., утр. батьки, хл., член колгоспу, господарював в колгоспі, невідомо.
Шпак Сава Павлов., п: 27 лютого 1933 р., в: 68 р., утр. сам, хл., одноосібник, господ у себе, у дома, від алкоголя.
Пигіненко Марія Петрова., п: 4 березня 1933., в : 22., утр. сама, хл., одноосібник, господарюв. у себе, удома, туберкульоз
Федорец Вильга Митоф., п: 2 березня 1933 ., в: 5 р., утр. Батьки хл., одноосібник, господ. у себе, невідомо.
Федорец Олександр Митроф., п: 3 березня 1933., в: 7., утр. батьки, хл., одноосібник, господ. у себе, невідомо.
Федора Ніна Дмитрова., п: 5 березня 1933., в: 2 р., утр. Батьки одноосіб., господ у себе, удома, невідомо.
Коваленко Галя Петрова., п: 6 березня 1933., в:110., утр. син, хл., одноосіб., господ. у себе, удома, від старості років.
Макієнко Іван Микитов., п: 10 квітня 1933., в: 63., хл., одноосіб., господ у себе вдома, від старости років.
Тимаща М. Пр., п: 17 березня 1933р., в: 19., хл., одноосіб, госп. у себе, від роду дитини.
Романеко Марія Еклимиова., п: 27 вересня 1933 р., в: - ., на утр. сина, хл., одноосібн., вдома, від старості.
Васілевська В. К., п: 3 жовтня 1933 р., в: - ., утр. Мати чл. к/п,  удома, була хвора.
Макиєнко Олексій Федор., п: 9 жовтня 1933 р., в: 12 р., утр. батьки, хл., колгоспник в к-пі, п: в лікарті, різичка. 
Макиєнко Маря Федорова., п: 23 жовтня 1933 р., в: 10р., хл., колгоспник госп в к-пі, удома, дізінтирія.
Макиєнко Володя Несторов., п: 17 жовтня 1933 р., в: 7р., утр. батьки, хл., колгоспник, господ. в к-пі, удома, дізінтерія.
Тимощенко Лазар Грицьків., п. 29 червня 1933 р., в.-, утрим. мати, одноосіб., удома, мити померли.
Романенко Гапа Степанова, п. 29 жовтня 1933 р., в. 65 р., утр. діти, домохоз., одноосіб., дома, -, стара.
Ковчан Кулина Антонова, п.
2 листопада 1933 р., в: 46 р.,
утрим. сама, хл., одноосіб., удо-
ма, невідомо.
Навальний Василь Михайлов,
п. 19 жовтня 1933 р., в: 8 місяців,
утр. батьки, хл., колгоспник, гос-
под. в колг., невідомо
Янченко Полья Іванівна., п: 7
листопада 1933 р., в: 2р., ремес-
ло - , одноосиб., було хворе 2
тижн.
Розумако Іван Петрович., п:
23/ХІ 1933 р., в: 1 р., колгоспник,
п: удома, було хворе 9 днів.
Наванна Натайка Якова., п:
19 листопада 1933 р., в: 7р., утр.
батьки, чл. к-г, п: удома, було
хворе 2 тижні.
Янченко Тен. М., п: 19 листопа-
да 1933р., в: 1 р., утр.мати кол-
госпниця, п: удома, булохворе 9
днів.
Леоненко Василь Олекс., п:
24/ХІ 1933 р., в: 3 р., утр. Батьки
однооосібник, п: вдома, від кору
хворів 10 днів.
Зінченко Василь Конст., п: 24
листопада 1933 р., в: 1р., кол-
госпник, п: удома, кор була хво-
ра 8 ден.
Чута Федір Федор., п: 29 лис-
топ. 1933 р., в: 3 р., утр. батько,
ремесло - , одноосібник, п: удо-
ма, було хворе 4 дні.
Копачовець Маря Ничип., п: 5
листопаад 1933 р., в: 20 р., утр.
батьки, колгоспник, п: удома,
невідома.
Розуменко Михайло Кузьм., п:
17/ХІІ 1933 р., в: 2 р., утр. Бать-
ко - колгоспник, п: удома, було
хворе 3 тижні.
Ковчан Петро Грицьків., п:
12/ХІІ 1933 р., в: 82 р., утр. внук,
хліб, одноосіб., дома госп., п:
удома, був хворий 6 день.
Рудченко Ганна Сергіївна., п: 7
грудня 1933 р., в: - , народ. 26 VII
1933 р., утр. Мати одноосібник,
п: вдома, було хворе 5 день.
Ливаненко Н. Прохор., п: 17/
ХІІ 1933 р., в: 4 р., утр. Батьки
- одноосібник, п: удома, було
хворе (далі запис не зберігся).
Сахонда Параска Терешка., п:
18/ХІІ 1933 р., в: - , народ. 17/ІV
1933 р., утр. Мати одноос., п:
удома, було хворе 3 тижні.
Наволка Марія Яківна., п: 17
грудня 1933 р., в: 11 р., утр.
Батьки - колгоспниця, п: удо-
ма, було хворе 3 тижні.
Бабич Василь Степанов., п:
19/ХІІ 1933 р., в: 3р., утр. Батьки
хл., колгоспник, в колгоспі, п:
удома, від кору

с. Калинівка

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС увійшло в 30-кілометрову зону відчуження. Жителі евакуйовані до Бородянського району в село Дружня.
Мартиролог жителів с. Калинівка – жертв Голодомору 1932-1933 років, які померли у березні-серпні 1932 року (24 особи), укладено за архівними даними (ДАКО, фонд 5634, опис 1, справа 1359, арк. 111-134).
В мартирологу мовою оригіналу названі при наявності даних прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, дата смерті, вік, вид діяльності, місце і причина смерті. Список подано в порядку записів у книзі реєстрації смертей. Прізвище, яке неможливо розібрати, позначене трьома крапками.

... Микола Андр., п: 26 березня
1933 р., в: 2 місяці, на утр. бать-
ків, хл., член сімї, у своєму с/г,
кохліч(нерозбірливо).
... Кирило Климов., п: 1квітня
1933 р., в: 45 р., здобував сам,
хл., хазяй., у своєму с-г, отрав-
лений.
... Іван Кирилов., п: 1квітня
1933 р., в: 12 р., на утр. батьків,
хл., член сімї, у своєму с/г, від
отраві.
Гусак Сергій Іванов., п: 19 квіт-
ня 1933 р., в: 62 р., здобував
сам, хл., хазяїн, у своєму с-г, від
старості.
... Митрофан Андрієв., п: 19 кв.
1933 р., в: 3 р., на утр. батьків,
хл., член сімї, у своєму с-г, не-
відома.
Русак Ганна Терешкова., п: 16
кв. 1933 р., в: 48 р., на утр. бать-
ків, хл., член сімї, у своєму с/г,
від шкарлатини.
Дмітро Василів., п: 4 травня
1933 р., в: 3 р., на утр. батьків,
хліб., член сімї, у своєму с/г,
смерть невідома.
Русак Одарка Максимова., п:
6 травня 1933 р., в: 66 р.,здобув
сама, хлібор., хазяїн, у своєму
с-г, від старості.
Кадун Федот Павлов., п: 4
червня 1933 р., в: 73 р., здобув.
сам, хл., хаз., у своєму с-г, по-
мер - , від старості.
Бушша Іван Матвієв., п: 14
травня 1933 р., в: 80 р., здобув.
сам, хл., хазяїн, у своєму с-г, від
старості.
Гусак Семен Демідов., п: 16
червня 1933 р., в: 60 р., здобув.
сам, хл., хаз, у св. с-г, від старо-
сті.
Отрошко Лукаш Гнатов., п: 16
червня 1933 р., в: 65 р., здобув.
сам, хл., хаз, у своєму с-г, від
старості.
Гаращенко Федор Захарів.,
п: 10 липня 1933 р., в: 5 р., здо-
був. сам, член сімї, своєму с-г,
смерть невідома.
Музюченко Марко Владимир.,
п: 12 липня 1933 р., в: 50 р., здо-
був. сам, хл., хазяїн, у своєму
с-г, смерть не відома.
Розуменко Дмітро Грицьків.,
п: 15 липня 1933 р., в: 48 р., здо-
був. сам, хлібор., хазяїн, у св. с-
г, не відомо.
Конопацкий Мина Якімов., п:
14 липня 1933 р., в: 80 р., здо-
був. сам, хл., хазяїн, у св. с-г, не
відомо від чого.
... Дмітро Євхімов., п: 15 липня
1933 р., в: 60 р., здобув., хл., ха-
зяїн, у своєму с-г, не відомо.
Отрошко Захар Федорів., п: 30
липня 1933 р., в: 58 р., здобув.
сам, хл., хазяїн, у своєму с-г, від
старості.
Шевель Радийон Іванов., п:
27 липня 1933 р., в: - , здобув.
сам, хл., хазяїн, у своєму с-г, від
старості.
Русак Хівра Максимова., п: 22
липня 1933 р., в: 60 р., здобув.
сама, хл., хазяйка, у своєму с-г,
від старости.
Потапенко Уляна Ілліна., п: 22
липня 1933 р., в: 62 р., здобув
.сама, хліб., хазяйка, у своєму
с-г, від старости.
Кравець Катря Михайлова., п:
22 липня 1933 р., в: 45 р., здо-
був. сама, хл., хазяйка, у своєму
с/г, невідомо.
... Степан Іванов., п: 3 серпня
1933р., в: 9 р., на утр. батьків,
хл., член сім’ї, у своєму с.г., не
відомо.
Русак Петро Карпів., п: 10
серпня 1933 р., в: 4 місяця, на
утр. батьків, хл., член сім’ї, у сво-
єму с-г, невідомо.

с. Лелів

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС увійшло в 30-кілометрову зону відчуження. Жителі евакуйовані до Баришівського району в село Недра.
Мартиролог жителів с. Лелів – жертв Голодомору 1932-1933 років, які померли у січні-червні 1933 року (26 осіб), укладено за архівними даними (ДАКО, фонд 5634, опис 1, справа 1359, арк. 135-160). В мартирологу мовою оригіналу вказані при наявності даних прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, дата смерті, вік, вид діяльності, місце і причина смерті. Список подано в порядку записів у книзі реєстрації смертей.

Требенюк Василь Максим., п:
17 січня 1933 р., в: 6 місяців, на
утрим. родини, хл., одноосібн.,
в своєму господ., п: дома, прич.
см. - .
Ковальчук Андрей Антонов.,
п: 27 січня 1933 р., в: 90 р., на
утрим. родини, хл., одноосібн., в
своєму госп., п: у дома, старий.
Шиман Степан Дмитров., п: 14
січня 1933 р., в: 110 р., на утрим.
родини, хл., одноос., в своєму
г-ві, п: у дома, - .
Чермяк Маря Иванова., п: 6
лютого 1933 р., в: 9 р., на утрим.
родини, службовець, службо-
вець, Радгосп, п: удома, - .
Андросенко Харитон Гриць-
ків., п: 16 лютого 1933 р., в: 95
р., на утрим. родичів, хл., одно-
осіб., в своєму г-ві, п: у дома, - .
Ганьченко Федор Федоров., п:
7 березня 1933 р., в: 22 р., утр.
сам, хл., одноосіб., в своєму г-ві,
п: удома, учадев.
Новохати Василь Олексієв., п:
28 березня 1933 р., в: 12 р., на
утрим. родини, хл., член артілі, у
артілі, п: удома, - .
Хамаенко Андрель Панасов.,
п: 5 квітня 1933 р., в: 76 р., утр.
сам , хл., одинець., в своєму г-
ві., - .
Смепамрина Петро Дмитр., п:
5 квітня 1933 р., в: 68 р., сам, хл.,
одинець, у своєму г-ві, п: удома,
Нечай Володимир Кузьмич.,
п: 6квітня 1933 р., в: 2 р., на утр.
родини, З. Заробіткові, в артілі, в
своєму господ., - .
Гапоненко Василь Федоров.,
п: 8 квітня 1933 р., в: 1 р., на утр.
родини, хл, одинець., в своєму
г-ві., п: удома, - .
Дяченко Мотря Грицькова., п:
12 квітня 1933 р., в: 1р. 6 місяців,
на утр. родини, хл., чл. артілі, в
артілі, п: удома, - .
Новоханець Мотря Микол., п:
14 квітня 1933 р., в: 11 р., на утр.
родини, хл., член артілі, в артілі,
п: удома, - .
Артищенко Ганна Ількова.,
п: 17 квітня 1933 р., в: 2 р., на
утрим. родини, хл., член артілі, в
артілі, п: удома, - .
Остренок Михайло Андр., п: 13
квітня 1933 р., в: 2 р., на утрим.
родини, хл., член артілі, в артілі,
п: удома, - .
Гунич Грицько Якович., п: 22
квітня 1933 р., в: 1 р., на утр. ро-
дини, хл., член артілі, в артілі, п:
удома, - .
Лопатик Микола Макарів., п:
18 квітня 1933 р., в: 10 місяців,
на утр. родини, хл., член артілі, в
артілі, п: у дома, - .
Марковець Явдоха Василев.,
п: 27 квітня 1933 р., 2 р., на утр.
родини, хл., одноосібник, у своє-
му г-ві, п: у дома, - .
Красноус Матвій Михайл., п:
28 квітня 1933 р., в: 60 р., утр.
сам, хл., одноосібн., у своєму
г-ві, - .
Степалуш Иван Дмит., п: 27
квітня 1933 р., в: 1 р., на утр.
родини, хл., член артілі, в артілі,
удома, - .
Царенок Максим Савич., п: 7
травня 1933 р., в: 61 р., сам, хл.,
одинец, у одноосібному г-ві, - .
Оспірмок Петро Харит., п: 19
травня 1933 р., в: 67 р., сам, хл.,
одноос., у своєму г-ві, п: у дома
Скороход Иван Прохоров., п:
2 травня 1933 р., в: 5 р., на утр.
родини, хл., одноос., у своєму
г-ві, - .
Чуприна Михайло Олексан-
дров., п: 29 квітня 1933 р., в: 2
р., на утр. родини, хл., член к-пу,
у к-пі, п: удома, - .
Скороход Ничипор Денисов.,
п: 12 червня 1933 р., в: 62 р., на
утриманні, хл., одноосібник, у
своєму г-ві, п: удома, не відомо.

с. Теремці

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС увійшло в 30-кілометрову зону відчуження. Жителі евакуйовані до Іванківського району в село Нові Ладижичі.
Мартиролог жителів с. Теремці – жертв Голодомору 1932-1933 років, які померли у серпні-листопаді 1932 року (12 осіб), укладено за архівними даними (ДАКО, фонд 5634, опис 1, справа 1359, арк. 25-52).
В мартирологу мовою оригіналу вказані при наявності даних прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, дата смерті, вік, вид діяльності, місце і причина смерті. Список подано в порядку записів у книзі реєстрації смертей.

Атаманчук Уляна Павлова., п:
30 вересня 1932 р., в: 52 р., здо-
бува прож. Сам., хлібор., хозяй-
ка, господарство, невідомо.
Саченок Михайло Семенов., п:
14 вересня 1932 р., в: 1/3 міся-
ця, хліб., хозяїн, господарство,
причина смерті не зазначена.
Пузік Петро Петрів., п: 20 ве-
ресня 1932 р., в: 41, не утрим.
родини, хл., хозяїн.
Гончаренко Марія Іванова., п:
20 вересня 1932 р., в: 2 місяці,
батько хлібороб, хл., хозяїн, у
господарстви, невідомо.
Дещо Ладимир Іванов., п: 23
вересня 1932 р., в: 80, на іж-
живенні сина, хлібороб, хозяїн,
своє господарсто, невидомо.
Сапієнко Гарпина., п: 24 верес-
ня 1932 р., в: 15, на утриманні
семї, хліборобка, хозяйка, гос-
подарство, невідоме.
Гутнік Андрий Михайлов., п:
7 жовтня 1932 р., в: 70, здобув
прожиток сам, хл., хозяїн, госпо-
дарство, невідома.
Гаенок Олександра Петрова.,
п: 16 жовтня 1932 р., в: 23р.,
здобував прожиток сам,хл., хо-
зяйка, невідомо.
Ільєнок Марія Мосіен., п: 23
жовтня 1932 р., в: 65, утр. син,
хл., хоз., госп. у себе, старість.
Дачо Олексій Степ., п: 27 жов-
тня 1932 р., в: 2 р., утр. батько,
хліб., хоз., господарство, неві-
дом.
(прізвище не збереглося)
Зіна Михайлова., п: 23 листо-
пада 1932 р., в: 86 р., на іжжи-
вення сина, хліб., хоз., господ.,
невідомо.
(прізвище не збереглося) Йо-
сип Іванов., п: 24 листопада
1932 р., в: 87 р., на іжживенні
сина, хлібор., хоз., господ. не-
відома.

с. Черевач

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС увійшло в 30-кілометрову зону відчуження. Жителі евакуйовані до Володарського району в село Зрайки.
Мартиролог жителів с. Черевач – жертв Голодомору 1932-1933 років, які померли у січні-грудні 1933 року (47 осіб), укладено за архівними даними (ДАКО, фонд 5634, опис 1, справа 1359, арк. 161-207).
В мартирологу мовою оригіналу названі при наявності даних прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, дата смерті, вік, вид діяльності, місце і причина смерті. Список подано в порядку записів у книзі реєстрації смертей.
Прізвище, яке неможлово розібрати, позначене трьома крапками.

Катра Тимохово., п: 5 січня
1933 р., в: 70 р., утр. сама, хл.,
голова двору, в себе, вид старо-
сти.
... Соломина Андриєва., п: 17
січня 1933 р., в: 86 р., утр. Зубе-
нюк Яков Тимох., хл., чл. к/г, - ,
вид старості.
Сіменик Домна Матвієва., п:
9 лютого 1933 р., в: 56 р., утр.
Сіменик Домна Матвієва, хл., чл.
к-пу, к/п Червон. Хлібороб, від
плевроплевмоной.
Рудовка Гапій Яков., п: 14 лю-
того 1933 р., в: 73 р., сам, х., го-
лова двору в себе, від старости.
... Иван Семенов., п: 10 берез-
ня 1933 р., в: 2 р., утр. в батька,
хл., голова двору, в себе, від
простуди.
Шарапа Марко Евхімов., п: 18
березня 1933 р., в: 61 р., утр.
сам, хл., одноосібник, в себе, від
старости.
Сіменик Оля Грицькова., п: 8
квітня 1933 р., в: 2 р., утр. бать-
ко, хл., колгоспник, к/г Червоний
Хлібороб, від кохлику.
Искра Олена Полієва., п: 10
квітня 1933 р., в: 78 р., хл., одно-
осіб, в себе, вид старості.
... Маря Петрова., п: 17 квітня
1933 р., в: 36 р., сама, хлібороб,
одноос., в себе, від туберкульо-
зу.
Литвин Грицько Йванів., п:
20 травня 1933 р., в: 59 р., сам,
хлібороб, одноос., в себе, від ту-
буркульозу.
Бочрчук Ксенія Макієва., п:
23 травня 1933 р., в: 52 р., утр.
сама, хл., чл. к-пу, в к-пі, був у
середині рак.
Бойко Евстрат Радіонов., п: 5
червня 1933 р., в: 78 р., сам, хл.,
одноосібник, в себе, вид старо-
сти.
... Максім Микитов., п: 5 черв-
ня 1933 р., в: 56 р., сам, хл., го-
лова двору, в себе, неведомо.
... Левко Петров., п: 10 червня
1933 р., в: 62 р., сам, хл., чл. к/г
Червон. Хлібороб, у к/г, невидо-
мо.
Боярчук Всеволод Якович.,
п: 14 червня 1933 р., в: - , нар.
16 травня 1933р., утр. батьки,
батько- рахівник у к/г Червоний
Хлібороб, мати - вчителька у
Черевацькій школі, передчасно
народився.
Діденко Гріцько Онанієв., п: 22
червня 1933 р., в: 46 р., сам, го-
лова двору, в себе, воспалення
легень.
Шевченко Захар Міхайлов., п:
26 червня 1933 р., в: 25 р., сам,
хл., одноосібник, голова двору,
від малокровія.
Довлядовец Софія Степано-
ва., п: 25 червня 1933 р., в: 1 р.,
утр. батько, член двору, в себе,
від простуди.
Сіменник Йван Н., п: 21 червня
1933 р., в: 7 р., утр. мати, член
двору, в себе, невідомо.
Онопрієнко Тетяна Павлова.,
п: 22 червня 1933 р., в: 29 р., утр.
батько, хл., член двору, в себе,
психічно хвора.
Четверуха Данило Андрієв., п:
25 червня 1933 р., в: 62 р., сам,
хліб., голова двору в себе, від
старості.
Четверуха Володимир Андри-
евич., п: 3 липня 1933 р., в: 62
р., сам, хл., голова двору в себе-
,невидомо.
Шарапа Домна Степанова., п:
5 липня 1933 р., в: 40 р., сама,
хл., голова двору у себе, від за-
раження крові.
Зубенок Тетяна Йосипова.,
п: 5 липня 1933 р., в: 7 р., утр.
батько, хл., колгоспник Черво-
ний хлібороб, від нариву.
Литвин Василь Талімонов., п:
5 липень 1933 р., в: 73 р., сам,
хл., голова двору в себе, від ста-
рости.
Федоска Лаврінова., п: 9 липня
1933р., в: 60 р., утр. син, хлібо-
робка, голова двору в себе, від
старости.
Гіренко Маря Гаврілова., п: 12
липня 1933 р., в: 5 р., утр. бать-
ко, голова двору, хл., в себе,
невідомо.
Зубенок Мітро Климов., п: 16
липня 1933 р., в: 20 р., сам, хл.,
член двору в себе, від тубезку-
льозу.
Меланич Пилип Данилович.,
п: 11 липня 1933 р., в: 64р., сам,
хл., голов. двору в себе, помер
у бупрі, додано лікаську довідку
№664, довіка Рай міліції №664.
Печура Катра Ничіпорова.,
п: 28 липня 1933 р., в: 8 р., утр.
батько, хл., вдома в батька, не-
відомо.
Печура Маря Ничіпорова., п:
29 липня 1933 р., в: 6 р., утр.
батько, хл., вдома в батька, не-
відомо.
Литвин Міхайло Мітрів., п: 3
серпня 1933 р., в: - , батько, хл.,
голова двору в себе, від про-
студи.
Кузра Маря Павлова., п: 2/ІХ
1933 р., в: 1 р., батько, хл., гол.
двору в себе, невідомо.
Сіменик Андрій Василів., п:
3/ІХ 1933 р., в: 12 р., батько, хл.,
гол. двору в себе, невідомо.
Литвин Миколай Максимов.,
п: 3 вересня 1933 р., в: 70 р.,
сам, хл., гол. двору в себе, від
старості.
Ткач Павло Йванов., п: 4 ве-
ресня 1933 р., в: 8 р., батько, хл.,
голова двору в себе, невідомо.
Щирій Міхайло Талимонов., п:
5 вересня 1933 р., в: 5 р., батько,
хл., голова двору в себе, невідо-
мо.
Щирій Федос Андрієв., п: 6 ве-
ресня 1933 р., в: 8 р., батько, хл.,
голова двору в себе, невідомо.
Гріненко Сак Дмітровіч., п: 7
вересня 1933 р., в: 19 р., сам,
хл., голова двору в себе, від ту-
беркульозу.
Шарапа Наталка Іванова., п:
15 вересня 1933 р., в: 39 р., утр.
батько, хлібороб., працювала
в себе вдома, від народження
дитини.
Шарапа Маря Іванова., п: 18
вересня 1933 р., в: 0,2 місяця,
утр. батько, працював дома, не-
відомо.
... Іван Міхайлов., п: 25 верес-
ня 1933р., в: 4 р., ., батько, хл.,
голова двору в себе, від тифу.
Онопрієнко Павло Василів.,
п: 4 жовтня 1933 р., в: 2 р., батьки,
хл., голова двору в себе, невідомо.
Шарапа Овдюшка Степанова.,
п: 24 жовтня 1933 р., в: 73 р.,
сама, хл., голова двору в себе,
водянка.
Литвин Оксинка Андрієва.,
п: 1 листопада 1933 р., в: 44 р.,
сама, хл., голова двору в себе,
від резачки.
Сіменик Тихон Микитич., п:
1грудня 1933 р., в: 48 р., сам,
хл., голова двору в себе, від рі-
зачки.
Печура Дуня Маркова., п: 5
грудня 1933 р., в: 4 р., прожиток
здобував батько, хл., изживенка,
г-тво, невідомо.__Источник: http://www.memory.gov.ua
Категория: Голодомор | Добавил: Natis (04.06.2010)
Просмотров: 3605 | Теги: Лелев, Теремцы, Чернобыль, Чернобыльский район, Черевач, Голодомор, Залесье, Калиновка | Рейтинг: 4.3/6
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Осталось дней
Случайное фото
Поиск
Облако тегов
Кто в гостях
Погода в Чернобыле
Категории раздела
Чернобыльский район [1]
Информация о Чернобыльском районе
Летопись [1]
Летопись
История [1]
Все, что касается истории
Хасиды [6]
Хасиды
Репрессии [2]
Репрессии
Великая Отечественная [5]
Великая Отечественная
Старообрядцы [1]
Старообрядцы
Голодомор [2]
Голодомор
Начало века 20го [3]
Начало века 20го
Рисунки Де Ля Флиза [7]
Рисунки Де Ля Флиза
Сказания Похилевича [1]
Сказания Похилевича
Чернобыль в Великую Отечественную [1]
Последние новости
[06.05.2017]
Обновлен и добавлен материал (0)
[27.04.2017]
Поминальные дни в Чернобыле и Чернобыльском районе в 2017 году. (0)
[26.04.2016]
30 лет со дня катастрофы. (0)
[22.04.2016]
Про організацію та забезпечення проведення Днів пам*яті (поминальних днів) у 2016 році (0)
Чат
Наш возраст
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright © 2009-2019 chernobylpeople.ucoz.ua Все права защищены. При использовании материалов сайта в письменном или электронном виде, ссылка на сайт обязательна. | Конструктор сайтов - uCoz