Воскресенье, 07.03.2021, 17:53
Приветствую Вас Гость

Чернобыль & Чернобыляне

Каталог статей

Главная » Статьи » Законодательство » Зона отчуждения

Порядок посещения Зоны
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ 
18.02.2011 м. Київ N 159 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2011 р. за N 243/18981

Про затвердження Порядку відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Відповідно до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему", "Про інформацію", Плану заходів, пов'язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, затвердженого Прем'єр-міністром України Азаровим М. Я. від 09.02.2011 N 6689/0/1-11 (із змінами), з метою впорядкування відвідування громадянами України, іноземними громадянами зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

2. Управлінню юридичного забезпечення (Поворозник Р. Р.) спільно з Державним агентством України з управління зоною відчуження (Холоша В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В. Балога 

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Міністра охорони здоров'я України О. В. Аніщенко 
Перший заступник Голови Державної інспекції ядерного регулювання України М. Х. Гашев 
Голова Служби безпеки України В. Хорошковський 
Заступник Міністра закордонних справ України С. Микитенко 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
18.02.2011 N 159

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2011 р. за N 243/18981 

ПОРЯДОК
відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та
іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему", "Про інформацію", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" з метою реалізації державної політики у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, дострокового зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему, реалізації права громадян на відвідування з пізнавальною метою ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

1.2. Порядок визначає механізм організації відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями (далі - відвідувачі) ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

I зона (10-кілометрова зона) - територія в межах 10-кілометрового радіуса навколо Чорнобильської АЕС;

II зона (буферна) - територія від кордону 10-кілометрової зони до зовнішньої межі зони відчуження (окрім м. Чорнобиля).

II. Організація відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

2.1. Організація прийому відвідувачів здійснюється Державним агентством України з управління зоною відчуження (далі - організатор) з урахуванням планів міжнародного співробітництва, міжнародних договорів, письмових запитів, звернень громадян України та іноземців (далі - заявники).

2.2. Програма прийому відвідувачів зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - програма) затверджується Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження (додаток 1).

На підставі затвердженої програми здійснюється пропуск відвідувачів через контрольно-пропускні пункти на територію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Пересування відвідувачів по території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення здійснюється за маршрутами, затвердженими організатором.

2.3. Письмовий запит подається заявником організатору за десять робочих днів до проведення відвідування.

2.4. У письмовому запиті (зверненні) заявника зазначаються:
мета відвідування;
кількість відвідувачів із зазначенням імен, прізвищ, громадянства та паспортних документів;
строк відвідування;
об'єкти, які плануються для відвідування;
характер та обсяг інформації, яку бажають отримати відвідувачі;
коло осіб, з якими планується зустріч.

2.5. За результатами розгляду письмового запиту організатор має право відмовити заявникам у відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

2.6. Перед відвідуванням зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення організатором проводиться інструктаж відвідувачів, на якому під особистий підпис доводяться вимоги Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4 квітня 2008 року N 179/276, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 754/15445 (далі - Правила радіаційної безпеки), Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 лютого 2005 року N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832 (далі - Основні санітарні правила), та Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 4 серпня 2006 року N 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за N 1067/12941 (далі - Правила фізичного захисту), доводиться інформація щодо отримання можливої дози опромінення та відповідних цій дозі можливих ризиків для здоров'я.

2.7. Облік відвідувачів та програм фіксується у Книзі обліку відвідувань зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (додаток 2).

III. Санітарно-пропускний режим

3.1. На територію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення допускаються особи, які досягли 18 років і не мають медичних протипоказань щодо перебування в умовах іонізуючого випромінювання.

3.2. Контроль за радіаційним забрудненням відвідувачів, транспортних засобів при виїзді за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення здійснюється на контрольно-пропускних пунктах "Дитятки" та "Паришів".

Дозиметричний контроль на межі I зони (10-кілометрової зони) і II зони (буферної) здійснюється на контрольно-дозиметричних постах "Лелів" та "Діброва".

Радіаційний контроль відвідувачів, що виїжджають із зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення електропотягом у напрямку м. Славутича, здійснюється на контрольно-дозиметричному посту "Семиходи".

3.3. По закінченні відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виїзді за її межі відвідувачі проходять обов'язковий дозиметричний контроль одягу, взуття, особистих речей, а також транспортних засобів.

3.4. При забрудненні, що перевищує встановлені контрольні рівні, особистий одяг, взуття, речі підлягають дезактивації.

3.5. При забрудненні, що перевищує встановлені контрольні рівні, транспортні засоби проходять дезактивацію на пункті санітарного оброблення "Лелів".

3.6. При виявленні забруднення шкіряних покривів радіоактивними речовинами проводиться санітарне оброблення з дезактивацією.

IV. Індивідуальний захист відвідувачів

4.1. Засоби індивідуального захисту відвідувачів поділяються на основні та додаткові.

4.2. Відвідувачі, що перебувають у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, мають бути одягнуті в основні засоби індивідуального захисту (закритий одяг, головний убір, закрите взуття).

4.3. Додаткові засоби індивідуального захисту використовуються з урахуванням особливостей відвідувань та погодно-кліматичних умов.

4.4. Організатор забезпечує облік індивідуальних доз опромінення відвідувачів, які визначаються розрахунковим методом за відповідно затвердженими методиками або шляхом вимірювань.

V. Обов'язки відвідувачів

5.1. При відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення відвідувачі зобов'язані суворо дотримуватися Правил радіаційної безпеки, Основних санітарних правил, Правил фізичного захисту, програми, визначених маршрутів та рекомендацій супроводжуючої особи.

5.2. При перетинанні кордону зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення на контрольно-пропускному пункті "Дитятки" відвідувачі обов'язково повинні мати при собі паспортні документи.

5.3. Фото- і відеозйомка здійснюються з урахуванням вимог статті 46 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Забороняється фото- та відеозйомка: елементів системи фізичного захисту з оглядового павільйону біля об'єкта "Укриття"; СВЯП-1; СВЯП-2 та гідротехнічних споруд ЧАЕС.

5.4. Обов'язки відвідувачів щодо дотримання Правил радіаційної безпеки, Основних санітарних правил та Правил фізичного захисту;

5.4.1. Відвідувачі, що перебувають у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, зобов'язані:

суворо виконувати вимоги супроводжуючих осіб щодо дотримання Правил радіаційної безпеки, Основних санітарних правил та Правил фізичного захисту;

вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, використовувати одяг і взуття, максимально закриваючи тіло, руки та ноги;

дотримуватись вимог попереджувальних та заборонних знаків, плакатів з радіаційної безпеки;

рухатись до місця призначення, не відхиляючись від визначеного маршруту;

дотримуватися радіаційної чистоти в місцях загального користування, не класти особисті речі на землю, не вживати їжу на відкритому повітрі;

вживати питну воду лише з водопровідної мережі м. Чорнобиля або привозну в упаковці заводу-виробника;

дотримуватися правил особистої гігієни.

5.4.2. Під час перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення відвідувачам забороняється:

привозити із собою зброю;

вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;

приймати їжу та палити на відкритому повітрі;

торкатися будь-яких споруд або рослин;

сідати або ставити фото-, відеотехніку на землю;

вивозити за межі будь-які предмети;

вивозити за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення продукцію рослинництва і тваринництва (овочі, фрукти, ягоди, гриби, рослини, рибу, інші продукти харчування, вирощені (вироблені) на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення);

вивозити за межі території або ввозити на територію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення домашніх тварин (собак, котів тощо);

порушувати форму одягу (відкрите взуття, короткі штани, спідниці);

перебувати на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення без супроводжуючої особи;

виїжджати за межі зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення в додаткових засобах індивідуального захисту;

відвідувати їдальні в брудному одязі та взутті;

пити воду з криниць, річок та інших наземних джерел;

купатися, засмагати, ловити рибу, полювати, збирати фрукти, овочі, ягоди, гриби та інші продукти лісу;

вживати в їжу фрукти, гриби, ягоди, м'ясо диких тварин, птиці, риби та інші продукти харчування, вирощені в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

відвідувати I зону (10-кілометрову зону) і II зону (буферну) без погодження зі службою радіаційної безпеки та без супроводжуючої особи;

пересуватися по території I зони (10-кілометрової зони) і II зони (буферної) поза визначеними маршрутами.

VI. Доступ та надання відвідувачам інформації

Доступ та надання відвідувачам інформації під час їх перебування в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, охорона державної таємниці здійснюються відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю" та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері.

Відвідувачі мають право отримувати від організатора інформацію щодо дози опромінення, яку вони могли отримати в результаті відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України 

В. Бут 

Додаток 1
до Порядку відвідування громадянами України, 
іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження
і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження
___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ___________ 201_ року 

ПРОГРАМА
прийому відвідувачів зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення
Підстава відвідування.
Склад відвідувачів із зазначенням імен, прізвищ, громадянства та паспортних даних.
Строк відвідування.
Мета відвідування та перелік питань, які плануються до обговорення.
Обсяг і характер інформації, з якою будуть ознайомлені відвідувачі або яка їм буде передана.
Маршрут відвідування та коло осіб, з якими заплановано зустрічі.
Відповідальний за виконання програми.
Супроводжуючі особи.
Транспорт.
1-й день
Число, місяць, рік.
Погодинний розклад.
2-й день
Число, місяць, рік.
Погодинний розклад.
Проїзд через КПП.

Категория: Зона отчуждения | Добавил: Natis (19.03.2011)
Просмотров: 2185 | Теги: Чернобыль, радиация, правила радиационной безопасности, иностранцы, порядок посещения, Припять, зона | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Случайное фото
Поиск
Облако тегов
Кто в гостях
Погода в Чернобыле
Категории раздела
Зона отчуждения [2]
Зона отчуждения
Про статус і соціальний захист громадян [6]
Про статус і соціальний захист громадян
Последние новости
[06.05.2017]
Обновлен и добавлен материал (0)
[27.04.2017]
Поминальные дни в Чернобыле и Чернобыльском районе в 2017 году. (0)
[26.04.2016]
30 лет со дня катастрофы. (0)
[22.04.2016]
Про організацію та забезпечення проведення Днів пам*яті (поминальних днів) у 2016 році (0)
Чат
Наш возраст
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright © 2009-2021 chernobylpeople.ucoz.ua Все права защищены. При использовании материалов сайта в письменном или электронном виде, ссылка на сайт обязательна. | Конструктор сайтов - uCoz