Суббота, 27.02.2021, 12:54
Приветствую Вас Гость

Чернобыль & Чернобыляне

Каталог статей

Главная » Статьи » Законодательство » Про статус і соціальний захист громадян

ч.4

                          Р о з д і л V 

      ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

     Стаття 27.  Визначення дітей, які належать до потерпілих від 
                 Чорнобильської катастрофи 

     До  дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать 
неповнолітні діти, які:
     1) евакуйовані із зони відчуження,  у тому числі діти, які на 
момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;
     2) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно 
навчалися  після  аварії  не  менше одного року у зоні безумовного 
(обов'язкового) відселення;
     3) проживали   на  момент  аварії  чи  прожили  або  постійно 
навчалися після аварії не менше двох років  у  зоні  гарантованого 
добровільного відселення;
     4) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно 
навчалися  після  аварії  не  менше  трьох років у зоні посиленого 
радіоекологічного контролю;
     5)  народились  після 26 квітня 1986 року від батька, який на 
час  настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 
1,  2  або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або 
народжені  матір'ю,  яка  на  час  настання вагітності або під час 
вагітності  мала  підстави  належати  до  категорії  1,  2  або  3 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
     6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних 
показників, а також хворі на променеву хворобу;
     7) одержали  дозу  опромінення  щитовидної  залози  внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи,  яка  перевищує   рівні,   встановлені 
Міністерством охорони здоров'я України.
{  Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 
01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

     Стаття 28. Лікування потерпілих дітей 

     Рятування, лікування та реабілітація (включаючи психологічну) 
потерпілих  дітей  дошкільного  і  шкільного    віку    визнаються 
пріоритетними напрямами  в  усіх  медичних  програмах  і  заходах, 
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.
     Лікування потерпілих  дітей  забезпечується  на  базі  кращих 
вітчизняних санаторно-курортних закладів, спеціалізованих медичних 
центрів,  обладнаних  сучасним   діагностичним    і    лікувальним 
устаткуванням, з сучасними лікарськими засобами, із залученням  до 
роботи  в  них  найдосвідченіших   вітчизняних    та    зарубіжних 
спеціалістів із своїми методиками, устаткуванням та медикаментами. 

     Стаття 29. Забезпечення потерпілих дітей продуктами 
                харчування 

     Потерпілі діти  забезпечуються  відповідно  до  фізіологічних 
норм,  встановлених  Міністерством  охорони   здоров'я    України, 
продуктами харчування, а також харчовими додатками,  які  сприяють 
виведенню  радіонуклідів  з  організму,  в  порядку, передбаченому 
статтею 30 цього Закону.
{  Стаття  29  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 2532-12
від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

     Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим 
                дітям та їх батькам 

     Потерпілим  дітям,  зазначеним  у пунктах 1-6 статті 27 цього 
Закону,   та   їх  батькам  надаються  такі  гарантовані  державою 
компенсації  та  пільги: { Абзац перший частини першої статті 30 в 
редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     1)  повне  державне  забезпечення дітей до вступу їх до школи 
(не  старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у 
державних  та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання 
щомісячної  грошової  допомоги, розмір якої визначається Кабінетом 
Міністрів  України;  { Пункт 1 частини першої статті 30 в редакції 
Закону  N  230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 }
     2)   виплата   допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  по 
догляду за   хворою   дитиною  віком  до  14  років  -  у  розмірі 
100 процентів середньої заробітної плати  (доходу)  незалежно  від 
страхового    стажу    за    весь    період   хвороби,   включаючи 
санаторно-курортне лікування,  одному з батьків або особі,  яка їх 
замінює,  якщо  дитина  потребує догляду батьків згідно з медичним 
висновком закладу охорони здоров'я,  в якому дитина  лікується  чи 
перебуває на диспансерному обліку; { Пункт 2 частини першої статті 
30   в  редакції  Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  429-IV 
( 429-15 ) від 16.01.2003 }
     3)  безплатний  проїзд  у  межах  України   на   всіх   видах 
транспорту (крім таксі) дитині та  особі,  яка  супроводжує  хвору 
дитину до місця лікування (реабілітації),  оздоровлення  та  назад 
(за  направленням  медичних  закладів),  з  правом   позачергового 
придбання  квитків; { Пункт 3 частини першої статті 30 із змінами, 
внесеними згідно із  Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     4)  безплатне  придбання  ліків за рецептами лікарів, а також 
безплатне     позачергове     зубопротезування     (за    винятком 
зубопротезування   із   дорогоцінних    металів   та   матеріалів, 
прирівняних   до   них  за вартістю, що визначається Міністерством 
охорони здоров'я України); { Пункт  4  частини першої статті 30  в 
редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за  місцем 
роботи одного  з батьків путівками на оздоровлення строком до двох 
місяців.
     Потерпілі  діти  віком  до  10 років забезпечуються путівками 
разом з одним із батьків або особою,  яка їх замінює, за умови, що 
останні  належать   до   постраждалих   внаслідок   Чорнобильської 
катастрофи.  У  разі  неможливості  надання  путівки  виплачується 
компенсація  вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 
Порядок  надання  путівок,  а  також  розмір  та  порядок  виплати 
компенсації  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування 
визначаються  Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий пункту 5 
частини  першої  статті  30  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР від 
06.06.96;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI 
(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 
22.05.2008 }
     При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної  відпустки 
одному  з батьків або особі, яка доглядає за  потерпілою  дитиною, 
надається додаткова відпустка  без  збереження  заробітної  плати; 
{ Пункт 5  частини  першої  статті  30  доповнено  абзацом  третім 
згідно із Законом N 2532-12 від 01.07.92 }
     6)  щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених 
Кабінетом  Міністрів  України, незалежно від інших виплат на кожну 
дитину  шкільного  віку,  яка  евакуйована  із зони відчуження або 
народилася  після  26  квітня  1986  року  від батька, який на час 
настання  вагітності  матері, має підстави належати до категорії 1 
або  2,  або  матері,  яка  на час настання вагітності або під час 
вагітності  має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на 
кожну  дитину,  яка  проживала  у зоні безумовного (обов'язкового) 
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення; 
{ Пункт 6 частини першої статті 30 в редакції Закону N 2532-12 від 
01.07.92;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI 
(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 
22.05.2008 }
{ Щодо дії пункту 6 частини першої статті 30 додатково див. Закони 
N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 
19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 
 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 30 виключено на підставі 
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     8)  щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених 
Кабінетом  Міністрів  України,  сім'ям  на  кожну дитину шкільного 
віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по 
захворюванню  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, а також дітям 
шкільного  віку,  батьки  яких  стали інвалідами I або II групи чи 
померли  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  замість  виплати, 
передбаченої  пунктом  6  цієї  статті,  якщо  вказана  дитина  не 
перебуває  на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття 
дитини   на   такий  диспансерний  облік  визначається  лікарською 
консультаційною  комісією;  {  Пункт 8 частини першої статті 30 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI ( 107-17 ) від 
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
{ Щодо дії пункту 8 частини першої статті 30 додатково див. Закони 
N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 
19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 
 

     {  Пункт  9  частини  першої  статті 30 виключено на підставі 
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     10) надання жінкам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи,  відпустки  по  вагітності  і  родах  тривалістю    90 
календарних днів до родів і 90 календарних днів після  родів,  яка 
обчислюється сумарно і надається  жінкам  повністю  незалежно  від 
кількості днів,  фактично  використаних  до  родів,  з  оплатою  в 
розмірі  повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця 
роботи.  {  Абзац  перший  пункту  10  частини першої статті 30 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  429-IV ( 429-15 ) від 
16.01.2003 }
     Жінкам, які   проживають    на    території    радіоактивного 
забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення 
у спеціалізованих оздоровчих закладах.
     Вагітні   жінки   забезпечуються  додатковим  харчуванням  за 
нормами, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України; 
{  Абзац  третій  пункту  10  частини  першої статті 30 в редакції 
Закону  N  230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із 
Законом  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     11) безплатне  харчування   учнів  середніх  загальноосвітніх 
шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів  та 
технікумів (училищ),  розташованих  на  територіях  радіоактивного 
забруднення (пункти 2, 3,  4  статті  2  цього  Закону),  а  також 
дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей,  які  є  інвалідами 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали  у  зоні 
безумовного  (обов'язкового)  відселення  з  моменту   аварії   до 
прийняття постанови про відселення. Дітям,  які  не  харчуються  в 
зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли  вони  не 
відвідували ці  заклади,  до  досягнення  повноліття  виплачується 
грошова  компенсація  у   порядку,   що   визначається   Кабінетом 
Міністрів  України;  {  Пункт  11  частини  першої  статті  30  із 
змінами, внесеними згідно із Законом N  2532-12  від  01.07.92,  в 
редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     12)  виплата  грошової  компенсації батькам потерпілих дітей, 
які  не  відвідують  дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні 
заклади  (у  тому  числі  і  тих,  які не знаходяться в обліковому 
складі  шкіл),  якщо  діти  не  перебувають  на повному державному 
забезпеченні,  здійснюється  в  порядку  та розмірах, встановлених 
Кабінетом  Міністрів  України; { Пункт 12 частини першої статті 30 
із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 06.06.96, 
N  2400-III  (  2400-14  )  від 26.04.2001, N 231-V ( 231-16 ) від 
05.10.2006; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 
зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     13) зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду 
за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.
     Дітям,   зазначеним  у  пункті  7  статті  27  цього  Закону, 
надаються  пільги,  передбачені  пунктами 3, 4 та 5 частини першої 
цієї  статті.  Одному з батьків зазначених дітей або особі, яка їх 
замінює,  надаються  пільги,  передбачені пунктом 2 частини першої 
цієї   статті.  {  Частина  друга  статті  30  в  редакції  Закону 
N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     Дітям,  зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено 
інвалідність,  пов'язану  з Чорнобильською катастрофою,  надаються 
компенсації та пільги,  передбачені пунктами 1,  2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9,  10,  11  частини  першої  цієї статті,  а також надаються такі 
компенсації та пільги:
     1) безплатне    користування   всіма   видами   міського   та 
приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних  місць  для 
пасажирів не більше 9) на території України;
     2) позачергове обов'язкове забезпечення місцями у  дошкільних 
закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
     3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з 
батьків  дитини-інваліда  або  особи,  яка  їх  замінює,  а  також 
отримання одним із батьків або особою,  яка їх замінює, додаткової 
відпустки  із  збереженням  заробітної плати строком на 14 робочих 
днів на рік;
     4) вступ  поза  конкурсом до державних вищих закладів освіти, 
професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного 
навчання з  обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, 
хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та 
розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від 
місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні 
загальноосвітні  школи  та  професійно-технічні  заклади  освіти з 
відзнакою  (відмінними  оцінками),  приймаються  без  екзаменів до 
державних   вищих  закладів  освіти  за  результатами  співбесіди. 
Зазначені  особи  навчаються  в  цих  закладах  освіти  за рахунок 
держави; { Пункт 4 частини третьої статті 30 із змінами, внесеними 
згідно  із  Законом  N  107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 
визнано  неконституційною  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     5) позачергове  влаштування в заклади соціального захисту,  а 
також обслуговування  службами  соціального  захисту  вдома,  якщо 
дитина-інвалід  не  має  близьких родичів,  які проживають разом з 
нею;
     6)   розмір   державної   соціальної   допомоги,  призначеної 
дітям-інвалідам  віком  до  18 років, підвищується на 50 процентів 
від  розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 
Закону  України  "Про  державну  соціальну  допомогу  інвалідам  з 
дитинства  та  дітям-інвалідам"  (  2109-14  );  { Пункт 6 частини 
третьої  статті  30  в  редакції  Закону N 2603-IV ( 2603-15 ) від 
31.05.2005 }
     7) надання додаткової жилої площі у вигляді  окремої  кімнати 
дитині, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
потребує  особливого  догляду.  Відсутність  окремої   кімнати   є 
підставою   для   взяття  на  квартирний  облік.  Сім'ям, що мають 
дітей-інвалідів,  надається право  позачергового  одержання  жилих 
приміщень;
     8)  50-процентна  знижка плати за користування сім'єю, що має 
дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі 
щодо  оплати  послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з 
квартирних  телефонів  при  похвилинному  обліку їх тривалості) та 
комунальними  послугами  (водопостачання, газ, електрична, теплова 
енергія  та  інші  послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм 
власності  в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що 
дитина  проживає  разом  з сім'єю. { Абзац перший пункту 8 частини 
третьої  статті  30  в  редакції Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 
26.04.2001 } 
 

     {  Абзац  другий пункту 8 частини третьої статті 30 виключено 
на підставі Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 
 

     Сім'ям, що мають дітей-інвалідів,  які проживають у будинках, 
що  не  мають центрального опалення,  відшкодовується 50 процентів 
вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу 
населенню;
     9) позачергове встановлення сім'ї,  що  має  дитину-інваліда, 
телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;
     10)  щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного 
з батьків чи особи,  яка їх замінює,  путівкою для будь-якого виду 
оздоровлення  чи  відпочинку.  У разі неможливості надання путівки 
виплачується        компенсація        вартості       самостійного 
санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та 
порядок      виплати     компенсації     вартості     самостійного 
санаторно-курортного  лікування  визначаються  Кабінетом Міністрів 
України;  {  Пункт  10 частини третьої статті 30 в редакції Закону 
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 
неконституційною   згідно   з   Рішенням  Конституційного  Суду  N 
10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     11) першочергове  безкоштовне  протезування  дітей-інвалідів. 
{   Статтю   30  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом 
N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, 
до досягнення повноліття,  крім компенсацій та пільг, зазначених у 
частині першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами 
2, 4 і 5 частини  третьої  цієї  статті.  {  Статтю  30  доповнено 
частиною четвертою згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування 
на   роботу  у  передбачених  чинним  законодавством  випадках  до 
досягнення  повноліття  -  за  їх  бажанням,  відповідно  з   часу 
одруження  або влаштування на роботу) особам,  зазначеним у статті 
27 цього Закону,  надаються пільги та  компенсації  відповідно  до 
встановлених статтею  14  цього  Закону  категорій.  {  Статтю  30 
доповнено частиною  п'ятою  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 
06.06.96 }
    Дітям до досягнення повноліття,  які до вступу в державні вищі 
заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за 
межами зони забруднення,  мали підстави для отримання категорії 4, 
надаються  пільги,  передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї 
статті та пунктом 4 частини третьої цієї  статті,  а  студентам  з 
числа  цих  дітей віком до 23 років надаються пільги,  передбачені 
пунктом  6  статті 22 цього Закону. { Статтю 30 доповнено частиною 
шостою згідно із  Законом  N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     {  Статтю 31 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) 
від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

                          Р о з д і л VI 

               ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОТЕРПІЛО ВІД 
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

     Стаття 32. Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені 
                (відселяються) або самостійно переселилися 
                (переселяються), жилими приміщеннями 

     1. Громадяни, які евакуйовані або  відселені  (відселяються), 
безплатно  забезпечуються  жилими  приміщеннями,  як  правило,   у 
спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, 
які передаються їм в особисту власність.
     2.  Громадяни,  які самостійно переселяються або переселилися 
відповідно  до  статті  4  цього  Закону за направленнями обласних 
державних  адміністрацій,  за  новим місцем проживання включаються 
підприємствами,    установами    та    організаціями,    де   вони 
працевлаштовані,   або   місцевими   державними   адміністраціями, 
виконавчими  органами  рад  до окремих від інших категорій списків 
для позачергового одержання житла без подання документів про здачу 
приміщення,   яке   вони  займали.  При  цьому  громадяни,  які  є 
інвалідами   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  користуються 
пільгою, передбаченою пунктом 10 статті 20 цього Закону, незалежно 
від реєстрації місця проживання. { Абзац перший пункту 2 статті 32 
із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 06.06.96, 
N  231-V  (  231-16  )  від  05.10.2006, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 
16.04.2009 }
     Громадяни, які з різних причин не можуть працевлаштуватися та 
поселитися за обраним місцем проживання, зараховуються до  окремих 
від  інших категорій списків для позачергового одержання житла при 
районних  державних  адміністраціях,  виконавчих  органах  рад  на 
підставі  направлення,  виданого  у встановленому порядку. { Абзац 
другий пункту 2 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  231-V  (  231-16  )  від  05.10.2006, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 
16.04.2009 }
     Особи, які  після  відселення  або  самостійного  переселення 
повернулися на  території  радіоактивного  забруднення,  права  на 
повторне одержання направлення не мають.
     Проживання  без  реєстрації  місця проживання та неможливість 
працевлаштування  зазначених  у цій статті громадян не можуть бути 
підставою для відмови у взятті на квартирний облік і наданні житла 
в будь-якому населеному пункті України. { Абзац четвертий пункту 2 
статті  32  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1276-VI 
( 1276-17 ) від 16.04.2009 }
     Органи   місцевого   самоврядування   щорічно  виділяють  для 
забезпечення  жилою  площею  вказаних громадян 15 процентів всього 
збудованого   житла  (в  тому  числі  підприємствами,  установами, 
організаціями), для чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє 
обласним  державним  адміністраціям,  на території яких самостійно 
переселяються  громадяни  з  території радіоактивного забруднення, 
цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості 
сімей,  що самостійно переселилися. { Абзац п'ятий пункту 2 статті 
32 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92; із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     3.  Для  забезпечення  житлом  сімей,  які  відселяються  або 
самостійно переселяються відповідно до статті 4  цього  Закону  за 
направленнями  обласних  державних адміністрацій, місцеві державні 
адміністрації,  виконавчі  органи  рад,  підприємства, установи та 
організації,  а  також самі громадяни можуть купувати в будь-якому 
населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) 
за  договірними  цінами  жилі будинки та квартири у громадян, яким 
вони  належать  на  праві  особистої  власності, а також будинки і 
квартири   державного   і  громадського  житлового  фонду,  що  не 
використовуються,  - за їх залишковою балансовою вартістю. { Абзац 
перший  пункту 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     Якщо жила площа будинку (квартири), що  купується,  перевищує 
13,65  квадратного  метра  на кожного члена сім'ї, вартість зайвої 
площі і частини надвірних будівель, збудованих не за встановленими 
проектами, сплачує громадянин.
     Громадянам, які збудували чи  купили  за  власні  кошти  жилі 
будинки садибного  типу  з  надвірними  будівлями,  а  також  жилі 
приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, 
відшкодовується  їх  вартість  у  розмірах,  визначених  місцевими 
Радами народних депутатів за обраним місцем проживання.
     Місцеві   державні   адміністрації,   виконавчі  органи  рад, 
підприємства,        установи,       організації,       колективні 
сільськогосподарські  підприємства  і  громадяни, а також власники 
жилих  будинків  і квартир звільняються від сплати державного мита 
при   укладенні  договорів  купівлі-продажу  будинків  і  квартир. 
{  Абзац четвертий пункту 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     Кабінет  Міністрів  України виділяє Раді міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  обласним,  Київській і Севастопольській міським 
державним    адміністраціям,    на   територію   яких   самостійно 
переселяються  (переселилися)  громадяни  відповідно  до  статті 4 
цього  Закону,  капіталовкладення  для  придбання  житла.  { Абзац 
п'ятий  пункту 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     4. Громадяни мають право на індивідуальне житлове будівництво 
з   позачерговим   одержанням  земельних  ділянок  з  гарантованим 
забезпеченням  необхідними  будівельними  матеріалами,  укладанням 
договорів  з  підрядними  організаціями  на  будівництво  будинків 
садибного    типу,    а    також    на   позачерговий   вступ   до 
житлово-будівельних  (житлових) кооперативів незалежно від строків 
проживання  і  реєстрації  місця  проживання  у  даному населеному 
пункті. При цьому громадянам Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим,  обласними, Київською і Севастопольською міськими державними 
адміністраціями  за  місцем  будівництва житла виділяються кошти з 
розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї. { Абзац 
перший  пункту 4 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  231-V  (  231-16  )  від  05.10.2006, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 
16.04.2009 }
     Розмір і  порядок  виділення  коштів  для  будівництва  житла 
встановлюються   Радою   міністрів   Автономної  Республіки  Крим, 
обласними,   Київською   і  Севастопольською  міськими  державними 
адміністраціями.  Кошти  на  будівництво  житла  відраховуються  з 
загальних  капіталовкладень,  які  виділяються Кабінетом Міністрів 
України  для  будівництва  житла. У цьому разі громадяни втрачають 
право  на  забезпечення  житлом, передбачене пунктами 1, 2, 3 цієї 
статті.  {  Абзац  другий пункту 4 статті 32 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     За  згодою   громадян   їм  можуть  передаватись  у  приватну 
власність незавершені  будівництвом  будинки  садибного  типу  для 
закінчення  будівництва  за  власні  кошти.  Порядок надання таких 
будинків  визначається  Кабінетом  Міністрів  України.   Пільгами, 
передбаченими цим пунктом, громадяни мають право скористатися один 
раз.  {  Пункт  4  статті  32  доповнено  абзацом третім згідно із 
Законом N  N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     5. Громадяни, переселені у тимчасові жилі  приміщення,  мають 
право на наступне  позачергове  за  окремим  списком  забезпечення 
постійним  благоустроєним  житлом  або  на  створення  умов    для 
будівництва відповідно до пункту 4 цієї статті.
     Передбаченими цією статтею пільгами  по  забезпеченню  житлом 
громадяни мають право скористатися один раз. 

     Стаття 33. Позачергове забезпечення житлом осіб, які 
                самостійно переселяються (переселилися) 
                на жилу площу близьких родичів 

     Громадяни з числа інвалідів та  пенсіонерів,  які  самостійно 
переселяються (переселилися) відповідно до статті 4  цього  Закону 
на жилу площу близьких родичів (батьки, діти, онуки, рідні брати і 
сестри), мають право на позачергове забезпечення житлом  як  такі, 
що  не  мають  житла.  Житлом  вказані  громадяни   забезпечуються 
протягом трьох років.
     Вказана пільга може бути використана один раз. 

     Стаття 34. Забезпечення житлом осіб, які евакуйовані в 1986 
                році за межі республіки і виявили бажання 
                повернутись в Україну 

     Особи, які евакуйовані в  1986  році  за  межі  республіки  і 
бажають повернутися в Україну, мають право  переселитися  на  жилу 
площу близьких родичів (батьки, діти, онуки, рідні брати і сестри) 
з наступним першочерговим забезпеченням  житлом  як  такі,  що  не 
мають житла. Громадяни, які не мають на території України близьких 
родичів  або не бажають переселятися на їх жилу площу, включаються 
місцевими  державними адміністраціями, виконавчими органами рад за 
обраним місцем проживання (крім м. Києва та курортних місцевостей) 
до   окремих   від  інших  категорій  списків  для  першочергового 
одержання житла.
{  Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     Вказана пільга може бути використана один раз. 

Категория: Про статус і соціальний захист громадян | Добавил: Natis (01.03.2011)
Просмотров: 1189 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Случайное фото
Поиск
Облако тегов
Кто в гостях
Погода в Чернобыле
Категории раздела
Зона отчуждения [2]
Зона отчуждения
Про статус і соціальний захист громадян [6]
Про статус і соціальний захист громадян
Последние новости
[06.05.2017]
Обновлен и добавлен материал (0)
[27.04.2017]
Поминальные дни в Чернобыле и Чернобыльском районе в 2017 году. (0)
[26.04.2016]
30 лет со дня катастрофы. (0)
[22.04.2016]
Про організацію та забезпечення проведення Днів пам*яті (поминальних днів) у 2016 році (0)
Чат
Наш возраст
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright © 2009-2021 chernobylpeople.ucoz.ua Все права защищены. При использовании материалов сайта в письменном или электронном виде, ссылка на сайт обязательна. | Конструктор сайтов - uCoz