Воскресенье, 07.03.2021, 17:48
Приветствую Вас Гость

Чернобыль & Чернобыляне

Каталог статей

Главная » Статьи » Законодательство » Про статус і соціальний захист громадян

ч.3

     {  Пункт  21  частини  першої статті 20 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     22) використання чергової відпустки у зручний для них час,  а 
також отримання додаткової  відпустки  із  збереженням  заробітної 
плати строком 14 робочих днів на рік;
     23)  позачерговий  протягом року вступ до житлово-будівельних 
(житлових) кооперативів для тих,  хто потребує поліпшення житлових 
умов,  до кооперативів по будівництву та експлуатації  колективних 
гаражів,   стоянок  для  транспортних  засобів  та  їх  технічного 
обслуговування,  до  садівницьких  товариств,  а  також  право  на 
позачергове  придбання  садових  будинків  або  матеріалів  для їх 
будівництва,  для індивідуальної  забудови.  У  випадку  одержання 
житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо 
житлові умови  поліпшились  настільки,  що  відпали  підстави  для 
надання іншого жилого приміщення.
     Передбаченими цим пунктом  пільгами  по  забезпеченню  житлом 
громадяни мають право скористатися один раз;
{  Пункт 23 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 }
     24)   першочергове   обслуговування   на   підприємствах,   в 
установах,   організаціях  зв'язку,  технічного  обслуговування  і 
ремонту    транспортних    засобів,   служби   побуту,   торгівлі, 
громадського    харчування,   житлово-комунального   господарства, 
міжміського транспорту;
     25) першочергове придбання  промислових  товарів  підвищеного 
попиту, в тому числі легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторного 
човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
     26)  вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, 
професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного 
навчання  з обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, 
хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та 
розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від 
місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні 
та  професійно-технічні  заклади  освіти  з  відзнакою (відмінними 
оцінками),  приймаються  без екзаменів до державних вищих закладів 
освіти  за  результатами  співбесіди. Зазначені особи навчаються в 
цих закладах освіти за рахунок держави; { Пункт 26 частини  першої 
статті  20  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 
01.07.92;  в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, 
внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 
зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту,  а 
також на обслуговування службами соціального захисту  вдома,  якщо 
хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.
     У   разі   неможливості   організації  такого  обслуговування 
закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з 
доглядом за хворим;
{  Пункт  27 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 
вартості його встановлення; 
 

     {  Пункт  29  частини  першої статті 20 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     {  Пункт  30  частини  першої статті 20 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     31) оплата лікарняних листків по тимчасовій  непрацездатності 
особам,  які  є  учасниками  ліквідації  наслідків    аварії    на 
Чорнобильській АЕС, нараховується  за  їх  бажанням  з  середнього 
фактичного заробітку, який  вони  одержували  під  час  роботи  по 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  без  обмеження 
двома тарифними ставками або посадовими окладами.
     У такому ж порядку оплата лікарняних  листків  провадиться  і 
особам,  тимчасова  непрацездатність  яких    настала    внаслідок 
загального захворювання. 
 

     {  Пункт  32  частини  першої статті 20 виключено на підставі 
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     Пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, 
поширюються на неповнолітніх дітей померлих  громадян,  віднесених 
до   категорії   1,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 
катастрофою.   Пільги,   передбачені   пунктом   26  цієї  статті, 
поширюються   на   неповнолітніх  дітей  громадян,  віднесених  до 
категорії  1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 
і   27   цієї   статті,  надаються  дружині  (чоловіку)  померлого 
громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 
або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 
(чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 
Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 
видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.  {  Частина друга статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР
від  06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2400-III 
( 2400-14 ) від 26.04.2001, N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005 } 

     Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, 
                віднесеним до категорії 2 

     Особам,  віднесеним до  категорії  2  (пункт  2  статті  14), 
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 
перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 
06.06.96 } 

     {  Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2007 рік 
в  частині  надання  безпроцентних  та  пільгових  позик згідно із 
Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення 
Конституційного  Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 
{  Дію  пункту  1  частини першої статті 21 зупинено на 2006 рік в 
частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом 
N  3235-IV  (  3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 21 
зупинено  на  2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на 
індивідуальне  житлове  (кооперативне)  будівництво  з  розрахунку 
13,65  квадратного  метра  на  кожного члена сім'ї з погашенням 50 
процентів   позики   за   рахунок   державного  бюджету,  а  також 
безпроцентної   позики   для   будівництва   садових  будинків  та 
благоустрою  садових  ділянок,  будівництва індивідуальних гаражів 
громадянами,  віднесеними  до  категорії  1  осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної 
позики  для  організації  підприємницької  діяльності, селянського 
(фермерського)  господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 
і  2  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 
згідно  із  Законом  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Дію 
пункту  1  статті  21  зупинено  на  2000  рік в частині одержання 
безпроцентної   позики  на  індивідуальне  житлове  (кооперативне) 
будівництво  з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена 
сім'ї  з  погашенням  50  процентів  позики  за рахунок державного 
бюджету,  а  також  безпроцентної  позики  для будівництва садових 
будинків    та    благоустрою    садових    ділянок,   будівництва 
індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 
надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 
діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 
віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 ) 
від  17.02.2000  } { Дію пункту 1 статті 21 зупинено на 1999 рік в 
частині  одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове 
(кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на 
кожного  члена  сім'ї  з погашенням 50 процентів позики за рахунок 
державного  бюджету,  а також безпроцентної позики для будівництва 
садових  будинків  та  благоустрою  садових  ділянок,  будівництва 
індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 
надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 
діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 
віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи  згідно із Законом N 378-XIV ( 378-14 ) 
від 31.12.98 }
     1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20; { Пункт 
1  частини  першої  статті  21  із  змінами,  внесеними  згідно із 
Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 }
{ Зупинено дію з 06.01.93 пункту 1 частини першої статті  21  щодо 
пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20 цього Закону  згідно   з 
Декретом N 43-93 від 30.04.93 } 

     2)   першочергове   безоплатне   надання  санаторно-курортних 
путівок   або  путівок  на  відпочинок  чи  одержання  компенсації 
вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 
надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 
Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 21 в редакції 
Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
{ Щодо дії пункту 2 частини першої статті 21 додатково див. Закони 
N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96, N 404/97-ВР від 
27.06.97,  N  796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV ( 378-14 ) від 
31.12.98,  N  1458-III  (  1458-14  )  від  17.02.2000, N 2120-III 
( 2120-14 ) від 07.12.2000 }
     3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 
поліпшення житлових умов.
     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 
такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 
які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 
громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 
комунальних квартирах.
     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 
розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом 
громадяни мають право скористатися один раз;  {  Пункт  3  частини 
першої статті 21 доповнено абзацом  четвертим  згідно  із  Законом 
N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до 
будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, 
або залізничним, або водним транспортом; { Пункт 4 частини  першої 
статті 21 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
     5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 
вартості його встановлення;
     6) забезпечення   продуктами  харчування  за   фізіологічними 
нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних  магазинів  за 
місцем проживання. Зазначеним особам  компенсується  25  процентів 
вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, 
встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України; { Пункт 6 
частини  першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 21 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     8)   відшкодування  у  встановленому  законодавством  порядку 
втраченого заробітку,  який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо 
захворювання або каліцтво,  що  виникли  у  зв'язку  з  виконанням 
робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС,  призвели до стійкої втрати професійної  працездатності  (без 
встановлення інвалідності),  що встановлено уповноваженою медичною 
комісією;  {  Пункт  8  частини першої статті 21 в редакції Закону 
N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     9)  безплатне  користування  всіма   видами    міського    та 
приміського транспорту (крім таксі) на   території   України   для 
учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 
належать до категорії 2. { Пункт 9  частини  першої  статті  21  в 
редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 
поширюються  на  неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених 
до   категорії   2,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 
катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 
і   27   статті   20,   надаються   дружині  (чоловіку)  померлого 
громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 
або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 
(чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 
Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 
видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.  {  Частина друга статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із  Законом  N 2400-III 
( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

     Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, 
                віднесеним до категорії 3 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  3  (пункт  3  статті 14), 
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 
перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 
06.06.96 }
     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 
27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації 
наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 
3; { Пункт 1 статті 22 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною 
путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  одержання компенсації 
вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 
надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 
Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 22 в редакції 
Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
{ Щодо дії пункту 2 частини першої статті 22 додатково див. Закони 
N  126/95-ВР  від  06.04.95, N 404/97-ВР від 27.06.97, N 796/97-ВР
від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14  )  від 31.12.98, N 1458-III 
(   1458-14   )  від  17.02.2000,  N  2120-III  (  2120-14  )  від 
07.12.2000 }
     3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без 
збереження  заробітної  плати  одному  з  батьків,    які    мають 
неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон  радіоактивного 
забруднення;
     4)  першочерговий  вступ  до  житлово-будівельних  (житлових) 
кооперативів  для  тих,  хто  потребує  поліпшення  житлових умов; 
{ Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 
 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     6)   зарахування  поза  конкурсом  при  одержанні  позитивних 
оцінок на  вступних  екзаменах  у  заклади  освіти  осіб  з  числа 
потерпілих   від  Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  на 
територіях радіоактивного забруднення  і  направлені  на  навчання 
згідно   з   планом   цільової   підготовки   або   договорами   з 
підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.
     Студентам із  числа  потерпілих від Чорнобильської катастрофи 
гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також 
виплата  підвищеної  стипендії в порядку та розмірах, встановлених 
Кабінетом  Міністрів  України,  незалежно  від  місця  навчання на 
території  України;  { Абзац другий пункту 6 частини першої статті 
22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
{ Пункт 6 частини першої статті 22 із  змінами,  внесеними  згідно 
із  Законом  N 2532-12 від 01.07.92; в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 } 
 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     8) пріоритетне забезпечення промисловими  товарами  тривалого 
користування,  перелік  і  порядок  продажу   яких    визначається 
Кабінетом Міністрів України;
     9) взяття на квартирний  облік  громадян,  які  проживають  у 
комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;
     10) передача в особисту власність  жилих  будинків  та  жилих 
приміщень  державного  і  громадського  житлового  фонду,  в   які 
відселені або самостійно  переселилися  громадяни,  відповідно  до 
статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі;
     11)  передача  громадянам, які відпрацювали на території зони 
гарантованого  добровільного  відселення  не  менш  як  три  роки, 
безплатно в приватну власність квартир  (будинків)  державного  та 
громадського  житлового  фонду,  які  вони  займають  у  цій зоні; 
{  Пункт 11 частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 } 
 

     {  Пункт  12  частини  першої статті 22 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     13)   особам,   які  постійно  проживають  до  відселення  чи 
самостійного переселення або постійно працюють  на  території  зон 
відчуження,    безумовного    (обов'язкового)    і   гарантованого 
добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 
1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні  безумовного 
(обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні 
гарантованого  добровільного відселення - не менше трьох років,  - 
надання  пільг,  передбачених  пунктом  18  статті  20,  а   також 
позачергове  безоплатне  надання  санаторно-курортних  путівок або 
одержання компенсації вартості  самостійного  санаторно-курортного 
лікування.  Порядок  надання  путівок,  розмір  та порядок виплати 
компенсації вартості самостійного  санаторно-курортного  лікування 
визначаються  Кабінетом  Міністрів  України;  {  Пункт  13 частини 
першої   статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами 
N  2532-12  від  01.07.92,  N  230/96-ВР  від 06.06.96; в редакції 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{  Щодо  дії  пункту  13  частини  першої статті 22 додатково див. 
Закони  N  126/95-ВР  від  06.04.95,  N  404/97-ВР  від  27.06.97, 
N 796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, 
N  1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, N 2120-III ( 2120-14 ) від 
07.12.2000 }
     14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного  в 
межах  норм,  встановлених  для  продажу  населенню,  особам,  які 
проживають на територіях радіоактивного забруднення до  відселення 
у  будинках, що не мають центрального опалення; { Пункт 14 частини 
першої   статті   22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     15) звільнення від плати за землю. { Частину першу статті  22 
доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 }
     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 
поширюються  на  неповнолітніх  дітей  померлих  громадян  з числа 
учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, 
віднесених до категорії 3,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 
і 27 статті 20,  надаються дружині (чоловіку) померлих громадян  з 
числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
віднесених  до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою,  або  опікуну  (на  час  опікунства)  дітей  померлих 
громадян.  Дружині  (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого 
пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також опікуну дітей 
померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. { Частина друга статті 22 із змінами, внесеними 
згідно  із  Законом  N  2532-12  від 01.07.92, в  редакції  Закону 
N  230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

     Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, 
                віднесеним до категорії 4 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  4  (пункт  4  статті 14), 
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: 

     {  Дію пункту 1 частини першої статті 23 зупинено на 2007 рік 
в  частині  надання  безпроцентних  та  пільгових  позик згідно із 
Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення 
Конституційного  Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 
{  Дію  пункту  1  частини першої статті 23 зупинено на 2006 рік в 
частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом 
N  3235-IV  (  3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 23 
зупинено  на  2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на 
індивідуальне  житлове  будівництво  громадянами,  віднесеними  до 
категорії  3  і  4  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи   згідно   із  Законом  N  2120-III  (  2120-14  )  від 
07.12.2000  }  {  Дію  пункту  1  статті 23 зупинено на 2000 рік в 
частині  одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове 
будівництво  громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які 
постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно із Законом 
N  1458-III  ( 1458-14 ) від 17.02.2000 } { Дію пункту 1 статті 23 
зупинено  на  1999 рік в частині одержання безпроцентної позики на 
індивідуальне  житлове  будівництво  громадянами,  віднесеними  до 
категорії  3  і  4  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи  згідно  із Законом N 378-XIV ( 378-14 ) від 31.12.98 }
     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1,  3, 5, 6, 8 статті 20, 
пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22;
     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною 
путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  компенсація  вартості 
самостійного   санаторно-курортного   лікування.  Порядок  надання 
путівок,  розмір   та   порядок   виплати   компенсації   вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 
Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 23 в редакції 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо дії пункту 2 частини першої статті 23 додатково див. Закони 
N  404/97-ВР  від  27.06.97,  N  796/97-ВР від 30.12.97, N 378-XIV 
( 378-14  )  від  31.12.98, N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, 
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 }
     3) першочергове зубопротезування із зниженням  його  вартості 
на  50  процентів  (за  винятком  зубопротезування із дорогоцінних 
металів  та  матеріалів,  прирівняних  за  вартістю  до  них,   що 
визначається Міністерством охорони здоров'я України);
     4) відшкодування 50 процентів вартості палива,  придбаного  в 
межах установлених норм,  особам, які проживають у будинках, що не 
мають центрального опалення;
     5) передача  громадянам,  які  відпрацювали на території зони 
посиленого радіоекологічного контролю  не  менш  як  п'ять  років, 
безоплатно  в  приватну  власність житла,  яке вони займають у цій 
зоні.
{ Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 2532-12 від 01.07.92, N 3180-12 від 05.05.93,  N  126/95-ВР  від 
06.04.95, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

     Особи,  які  постійно  проживають  та  постійно  працюють або 
постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного  контролю, 
та  особи,  які  постійно  працюють,  але  не  проживають  у  зоні 
посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 
1  січня  1993  року  прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 
чотирьох років,  отримують пільги щодо  сплати  податків,  зборів, 
мита  та  інших  платежів  до бюджету відповідно до податкового та 
митного законодавства.
{  Частина  друга  статті  23  в  редакції  Закону  N  2532-12 від 
01.07.92; із змінами, внесеними згідно із Законами N 498/95-ВР від 
22.12.95,  N  581/96-ВР  від 11.12.96; в редакції Закону N 2756-VI 
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 

     Усі  компенсації  та  пільги,   передбачені   цією   статтею, 
надаються  громадянам  на  час постійного проживання або постійної 
роботи чи постійного навчання у зоні посиленого  радіоекологічного 
контролю.
{ Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із  Законом 
N  3180-12  від  05.05.93,  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 
06.06.96 } 

     Стаття 24.  { Дію статті 24 зупинено на  2001 рік  в частині 
                  безплатного надання  або забезпечення пільговою 
                  санаторно-курортною   путівкою   чи путівкою на 
                  відпочинок  громадян,  віднесених відповідно до 
                  категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок 
                  Чорнобильської    катастрофи,   та   осіб,  які 
                  працювали за  межами зони відчуження на роботах 
                  з   особливо   шкідливими  умовами  праці   (за 
                  радіаційним     фактором),     пов'язаними    з 
                  ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській 
                  АЕС  (крім  осіб,  що мають статус постраждалих 
                  внаслідок     Чорнобильської     катастрофи  та 
                  супроводжують  потерпілих  дітей  віком  до  10 
                  років  на  санаторно-курортне  лікування),  або 
                  виплати за їх бажанням грошової  компенсації  у 
                  розмірах,  передбачених  у  зазначених  пунктах 
                  статей згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) 
                  від 07.12.2000 } 
                 { Дію статті 24 зупинено на  2000 рік  в частині 
                  безплатного надання  або забезпечення пільговою 
                  санаторно-курортною   путівкою   чи путівкою на 
                  відпочинок  громадян,  віднесених відповідно до 
                  категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок 
                  Чорнобильської    катастрофи,   та   осіб,  які 
                  працювали за  межами зони відчуження на роботах 
                  з   особливо   шкідливими  умовами  праці   (за 
                  радіаційним     фактором),     пов'язаними    з 
                  ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській 
                  АЕС  (крім  осіб,  що мають статус постраждалих 
                  внаслідок     Чорнобильської     катастрофи  та 
                  супроводжують  потерпілих  дітей  віком  до  10 
                  років  на  санаторно-курортне  лікування),  або 
                  виплати за їх бажанням грошової  компенсації  у 
                  розмірах,  передбачених  у  зазначених  пунктах 
                  статей згідно  із Законом 1458-III ( 1458-14 ) 
                  від 17.02.2000 } 
                { Дію статті 24  зупинено на  1999 рік  в частині 
                  безплатного надання  або забезпечення пільговою 
                  санаторно-курортною   путівкою   чи путівкою на 
                  відпочинок  громадян,  віднесених відповідно до 
                  категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок 
                  Чорнобильської    катастрофи,   та   осіб,  які 
                  працювали за  межами зони відчуження на роботах 
                  з   особливо   шкідливими  умовами  праці   (за 
                  радіаційним     фактором),     пов'язаними    з 
                  ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській 
                  АЕС  (крім  осіб,  що мають статус постраждалих 
                  внаслідок     Чорнобильської     катастрофи  та 
                  супроводжують  потерпілих  дітей  віком  до  10 
                  років  на  санаторно-курортне  лікуванн
Категория: Про статус і соціальний захист громадян | Добавил: Natis (01.03.2011)
Просмотров: 915 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Случайное фото
Поиск
Облако тегов
Кто в гостях
Погода в Чернобыле
Категории раздела
Зона отчуждения [2]
Зона отчуждения
Про статус і соціальний захист громадян [6]
Про статус і соціальний захист громадян
Последние новости
[06.05.2017]
Обновлен и добавлен материал (0)
[27.04.2017]
Поминальные дни в Чернобыле и Чернобыльском районе в 2017 году. (0)
[26.04.2016]
30 лет со дня катастрофы. (0)
[22.04.2016]
Про організацію та забезпечення проведення Днів пам*яті (поминальних днів) у 2016 році (0)
Чат
Наш возраст
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright © 2009-2021 chernobylpeople.ucoz.ua Все права защищены. При использовании материалов сайта в письменном или электронном виде, ссылка на сайт обязательна. | Конструктор сайтов - uCoz